Wręczenie nagród Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu – galeria