Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej w Tworogu

Gmina Tworóg otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025”. Wsparcie finansowe w 2021 roku zostało przyznane Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu. Warunkiem przyznania dotacji w wysokości 4.500,00 zł było zapewnienie wkładu własnego w wysokości 1.125,00 zł., stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki, finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Data opublikowania: 10:26, 15 listopada 2021

Kategorie: Aktualności