Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej

Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z Rudzką Agencją Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. ogłasza rekrutację do wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej w ramach projektu nr POKL.07.02.02-24-007/12 „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego” Nabór wniosków będzie trwał od 30 pażdziernika do 19 listopada 2013 roku W ramach wsparcia oferujemy m.in. bezpłatne szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe, w tym:

– dotacje do 120 tys. zł na założenie spółdzielni socjalnej (do 20 tys. na osobę);

– wsparcie pomostowe – do 1600 zł miesięcznie na osobę (nawet przez 12 miesięcy działalności spółdzielni).

W projekcie mogą uczestniczyć:

– osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne i osoby wymienione w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym (bezdomni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów karnych, uchodżcy) oraz

– organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest miejsce zamieszkania lub siedziba na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego, obejmującego następujące powiaty: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno, powiat zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.

W celu zgłoszenia się do udziału w projekcie należy wypełnić/przygotować i złożyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne. Wszystkie niezbędne formularze wraz z Regulaminem rekrutacji do pobrania w zakładce „Dokumenty” na stronie internetowej projektu www.owes.slask.pl oraz w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach (ul. Sienkiewicza 47; 42-600 Tarnowskie Góry, tel. (32) 393-33-16, sekretariat@tarnowskiegory.com.pl).

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

a) osobiście w siedzibie Lidera lub Partnerów projektu

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej (Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska);

c) drogą elektroniczną, pod warunkiem opatrzenia dokumentów bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres owes@rarinwestor.pl lub bp@rarinwestor.pl;

d) przez pełnomocnika.

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 32 393 33 16 lub pisząc na adres sekretariat@tarnowskiegory.com.pl

Data opublikowania: 11:18, 15 października 2013

Kategorie: Aktualności