Wykonanie boisk sportowych w Tworogu w ramach budowy kompleksu moje boisko ORLIK 2012.