Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach

Wójt Gminy Tworóg informuje o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Boruszowicach
Treść ogłoszenia – do pobrania tutaj

Data opublikowania: 08:13, 17 listopada 2021

Kategorie: Ogłoszenia