Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Górnej w Tworogu