Wyłożenie projektu uchwały o scaleniu i podziale

Wójt Gminy Tworóg, działając na podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami), informuje, że w okresie od 14.12.2012r. na okres 21 dni w budynku Urzędu Gminy w Tworogu ul. Zamkowa 16, w pokoju 102, w godzinach pracy urzędu, będzie wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania, projekt uchwały Rady Gminy Tworóg o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 32 285 74 93 wew. 42.

Data opublikowania: 06:35, 14 grudnia 2012

Kategorie: Ogłoszenia