Wyniki naboru do projektu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne żródła energii na terenie Gminy Tworóg”

W wyniku ogłoszonego naboru uczestników projektu grantowego pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne żródła energii na terenie Gminy Tworóg” od 19 czerwca do 30 czerwca 2023 roku do Urzędu Gminy Tworóg wpłynęło łącznie 297 deklaracji.

Ocenie merytorycznej podlegało 297 deklaracji. Spośród złożonych w terminie deklaracji, 7 nie spełniło kryteriów formalnych.

Na liście podstawowej znajduje się 290 deklaracji.

Więcej informacji…

Uczestnicy projektu, otrzymali na adresy mailowe wskazane w deklaracji, informacje o nadanych numerach referencyjnych złożonych deklaracji.

Przypominamy, że miejsce na liście podstawowej nie gwarantuje nikomu otrzymania środków dofinansowania na montaż instalacji wykorzystujących Odnawialne Ĺšródła Energii . Dopiero po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania , Urząd Gminy poinformuje o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu. Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu z Gminą.

Informacje można uzyskać telefonicznie 32 428 46 45

W załączeniu lista podstawowa z nadanym numerem referencyjnym.

Lista_podstawowa

Data opublikowania: 14:30, 31 lipca 2023

Kategorie: Aktualności