Podziękowania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tworogu.