Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej oraz modernizacja zarządzania w administracji samorządowej