Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania oraz modernizacja zarządzania w administracji samorządowej