XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 14 listopada 2016 roku o godz. 14.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 21 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do
podejmowania uchwał.

2.
Przyjęcie porządku obrad.

3.
Podjęcie uchwały w sprawie statutu Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych.

4.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia ZOPO w
Tworogu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i
organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów
publicznych.

5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę w trybie bezprzetargowym części działki nr 27/1 obręb Brynek na okres
10 lat.

6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/189/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 pażdziernika 2016r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

7.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/190/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 10 pażdziernika 2016r. w sprawie opłaty
targowej.

8.
Zamknięcie XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Tworóg.

Data opublikowania: 11:20, 9 listopada 2016

Kategorie: Aktualności