XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 29 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności do
podejmowania uchwal.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z
liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Tworóg.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opiat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Tworóg.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju usług
dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2017.

7. Zamknięcie XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

W dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 29 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 14:04, 21 kwietnia 2017

Kategorie: Aktualności