XXIX Sesja Rady Gminy

W dniu 11 marca 2013 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 29 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Podjęcie uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj mieszkańcy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Podjęcie uchwały w sprawie nieutworzenia funduszu sołeckiego.

8. Zamknięcie XXIX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 16:56, 4 marca 2013

Kategorie: Aktualności