XXVII sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 27 lutego 2017 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 27 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany
porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i
stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

2. Przyjęcie
porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tworóg.

4. Podjęcie uchwały
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w
wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tworóg.

5. Zamknięcie XXVII
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 15:01, 23 lutego 2017

Kategorie: Aktualności