XXXVI sesja Rady Gminy Tworóg

W dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się 36 sesja Rady Gminy Tworóg.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z 35 sesji Rady
Gminy.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności
pomiędzy sesjami Rady.

5. Odpowiedż na zapytania i wnioski
radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w
Wojsce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wojsce.

7. Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Śląskich w Tworogu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Powstańców Śląskich w Tworogu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Boruszowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana
Pawła II w Boruszowicach.

9. Podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
nazwy ulicy Obrońców Pokoju w Boruszowicach

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany
nazwy Placu Wolności w Tworogu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wpisu do
Gminnej Księgi Zasług.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg.

14. Informacje z prac Komisji w okresie
międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji lub jej członka.

15. Informacje Przewodniczącego Rady
Gminy.

16. Wnioski i zapytania.

17.
Zamknięcie 36 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 18:01, 21 listopada 2017

Kategorie: Aktualności