Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego
regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze
działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna
Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków
życia w Państwa gminie. Zwracamy się również…

z prośbą o
wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej funkcjonowania
LGD w 2021 roku, która odnosi się m.in. do oceny pracy Biura
LGD, realizowanych działań komunikacyjnych i wdrażania LSR.
Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości
naszych działań oraz dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju
do potrzeb mieszkańców i regionu.

Obie ankiety są anonimowe, w celu ich
wypełnienia proszę kliknąć w podane poniżej linki.
Odpowiedzi będą zbierane do 28 stycznia. Z góry dziękujemy
za zaangażowanie!

Ankieta on-going (satysfakcja mieszkańców):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBEFTQwJ8YWlukWPM1INhHM0WL2wkTt0UFoTY_PMVX8bXdWQ/viewform?usp=sf_link

Ankieta funkcjonowanie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDoj64mdzE3WLNuH92nZ9B2LwLXJPAxa2giPS_ejHvbRUo2w/viewform?usp=sf_link

Data opublikowania: 21:09, 19 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności