Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego: „Projekt budowlany branży drogowej na przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Koty”.

Data opublikowania: 05:41, 16 maja 2018

Kategorie: Ogłoszenia