Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych

Informujemy, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci odpadów innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: miejscowość Brynek, działka o numerze ewidencyjnym 174/10” nie może zostać załatwiona w przewidzianym terminie z powodu realizacji zaplanowanego przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy środowiskowej mającej na celu określenie niezbędnych parametrów oraz obszaru oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie
informujemy, iż ogłoszenie pandemii wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu ogólnokrajowym
powoduje opóżnienia oraz komplikacje związane z uzyskaniem dodatkowych
materiałów dowodowych dla przedmiotowej sprawy.

W związku z
powyższym przewidywany termin załatwienia sprawy zostaje wydłużony do 23.12.2020
r.

Wszelkich dodatkowych informacji
udzielą pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu: 32 285 74 93 wew. 54

Data opublikowania: 09:14, 27 listopada 2020

Kategorie: Aktualności