Zawiadomienie w sprawie zakładu odzysku tworzyw sztucznych w Brynku

Informujemy, że dnia 29 kwietnia 2021 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wydało postanowienie o sygnaturze SKO.OŚ/41.9/165/2021/3814/RN uchylające w całości decyzję Wójta Gminy Tworóg nr Grp.OŚ.6220.2.2020 z dnia 19 lutego 2021 roku

w sprawie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych o mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h). Lokalizacja: miejscowość Brynek (Gmina Tworóg, powiat tarnogórski, województwo śląskie), nieruchomość o numerze ewidencyjnym 174/10 (obręb Brynek”.

W załączeniu treść otrzymanej informacji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach – do pobrania tutaj

Data opublikowania: 08:36, 13 maja 2021

Kategorie: Aktualności