Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01, poz. 1591 z póżn. zm.) – zwołuję na dzień 28 kwietnia 2009 roku na godzinę 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg XXV sesję Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 08:36, 8 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia