Zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze dla mieszkańców sołectwa Mikołeska

Wójt Gminy Tworóg zaprasza na zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze które odbędzie się w dniu 19 stycznia o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej.

Tematami zebrania będą:

Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
Przyjęcie porządku zebrania
Wybór przewodniczącego zebrania
Wybór protokolanta zebrania
Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji Sołtysa Mikołeski przez Pana Albina Szrama
Powołanie komisji rekrutacyjnej
Wybór Sołtysa
Wolne wnioski

Data opublikowania: 13:41, 5 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności