Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu