ZMIANA MIEJSCA DYSKUSJI PUBLICZNEJ W SPRAWIE MPZP MIKOŁESKA

Wójt Gminy Tworóg informuje, że nastąpiła zmiana miejsca przeprowadzenia
dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mikołeski.

Dyskusja odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg ( parter
budynku, ul. Zamkowa 16, Tworóg). Termin spotkania bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy !

Data opublikowania: 16:36, 11 marca 2022

Kategorie: Aktualności