Zmiana terminu w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

Z uwagi, na ciągły rozwój ogłoszonej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz braku możliwości przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego
obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych w Brynku” informujemy, że przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje wydłużony do 29.05.2020 r.

Data opublikowania: 15:27, 30 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności