Zmiana terminu w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

Z uwagi, na ciągły rozwój ogłoszonej pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz braku możliwości przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych informujemy, że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych w Brynku”, nie może zostać załatwiona w przewidzianym terminie.

Przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje wydłużony do 30.04.2020 r. Przewidywany termin tj. 30.04.2020 r. może ulec wydłużeniu z powodu ciągłego rozwoju pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu: 32 285 74 93 wew. 54

Data opublikowania: 17:46, 31 marca 2020

Kategorie: Aktualności