Zmiany kursowania linii 742 i 743

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach informuje, że w związku z brakiem możliwości przejazdu przez most drogowy nad rzeką Stołą w ciągu ulicy Wiejskiej w Brynku spowodowanym jego modernizacją z dniem 19 lutego 2024 roku do ok. 30 sierpnia 2024 roku wprowadzone zostaną zmiany na liniach:

742, gdzie wymiana pasażerów odbywać będzie się tylko na stanowisku01 przystanku Brynek Zamkowa, natomiast stanowisko 02 tego przystanku zostaje wyłączone z obsługi przez tę linie.

743, gdzie z obsługi przez tę linie zostanie wyłączony przystanek Brynek Zamkowa (stanowiska 01 i 02), w zastępstwie uruchomione zostaną stanowiska przystankowe w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Grabowej, a autobus zawracać będzie na parkingu przy ulicy Grabowej.

Praca eksploatacyjna nie ulega zmianie.

Data opublikowania: 09:05, 19 lutego 2024

Kategorie: Aktualności