Zmiany wzorów deklaracji w podatkach od nieruchomości

Urząd Gminy Tworóg zawiadamia, że wskutek zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmieniły się wzory deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Przypominamy, że deklaracje składają osoby prawne, a informacje osoby fizyczne. Termin składania deklaracji mija 15 stycznia (dotyczy osób prawnych). Osoby fizyczne nie muszą składać nowych deklaracji. Nowe deklaracje i informacje należy składać w sytuacji, kiedy następują jakiekolwiek zmiany mające wpływ na wielkość zobowiązania podatkowego (zmiana powierzchni, klasyfikacji, zmiana właściciela itp.) w terminie do 14 dni od daty zaistnienia takiej okoliczności.

Druki deklaracji do pobrania poniżej :

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (druk DL-1)

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (druk DN-1)

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (druk DR-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (druk IL-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (druk IN-1)

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (druk IR-1)

Data opublikowania: 12:52, 11 stycznia 2011

Kategorie: Aktualności