Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WÓJT GMINY TWORÓG

informuje:

Każdy
rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

¡
w
terminie od 1lutego 2013 r. do28lutego 2013 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu
przy ul. Zamkowej 16, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 01.09. 2012 r. do31.01.2013r.

¡
w
terminie od 1sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia2013 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy Tworóg z siedzibą w Tworogu
przy ul. Zamkowej 16 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1.02.2013 r. do 31.07.2013 r. w ramach
limitu zwrotu podatku określonego na 2013r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Data opublikowania: 12:08, 15 stycznia 2013

Kategorie: Ogłoszenia