Akcja Szybki PIT (zeznania podatkowe za 2013)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zaprasza do siedziby Urzędu Gminy Tworóg (ul. Zamkowa 16) w dniach 10-14.03.2014 roku w godzinach od 9.00 do 14.00 (w piątek do 13.00), w celu składania zeznań podatkowych za rok 2013.

Ponadto zaprasza na szkolenie multimedialne (dotyczące elektronicznego wysyłania zeznań), które odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach w sali nr 39 (II piętro) o godz. 16.00 w poniedziałki : 24.02.2014, 10.03.2014, 24.03.2014.

Dodatkowo od 10.02.2014 roku do 25.04.2014 roku w godzinach od 08.00 do 14.00 w Urzędzie Skarbowym na sali A na stanowisku nr 7 uruchomiony został punkt elektronicznego składania zeznań przez podatnika.

Osoby zainteresowane składaniem zeznań za pośrednictwem systemu e-Deklaracje powinny przygotować:

NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika)

dowód osobisty

informacje o uzyskanych w 2013 roku dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A itp.)

dokumenty potwierdzające odliczenia

zeznanie za rok 2012 lub kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012 rok

Jako kwotę przychodu za rok 2012 należy rozumieć, w przypadku:

PIT-36(18) poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub

PIT-36L(8) poz. 23 albo poz. 28 lub

PIT-37(18) poz. 60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub

PIT-38(8) poz. 24 lub

PIT-39 poz. 20 lub

PIT-40(17) poz. 62 lub

PIT-40A(17) poz. 33.

Dodatkowe informacje dotyczące składania e-deklaracji zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Skarbowego www.isnet.katowice.pl/us/2430

Data opublikowania: 07:28, 12 lutego 2014

Kategorie: Aktualności