Program Czyste Powietrze

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „ Czyste Powietrze”

Urząd Gminy Tworóg

ul Zamkowa 16 ( pokój 111)

Zapraszamy do odwiedzenia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu

„Czyste powietrze”

Działania dla mieszkańców dotyczą:

  • udzielania informacji o programie „Czyste powietrze”,
  • pomocy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
  • pomocy przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny w dniach:

poniedziałek w godzinach 10.00-17.00, czwartek w godzinach 10.00-15.00

Informacji telefonicznych udzielamy pod numerem telefonu (32) 285 74 93 wew. 54

Dane liczbowe z Gminy Tworóg na dzień 31.12.2023 r :

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie : 418

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 360

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 269

Kwota wypłaconych dotacji( zł) 3 423 112,88

Linki