Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o aktualnie prowadzonych na terenie województwa śląskiego badaniach ankietowych:
– Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych;
– Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym;
– Badanie budżetów gospodarstw domowych, Badanie kondycji gospodarstw domowych, Badanie aktywności ekonomicznej ludności;
– Kształcenie dorosłych.
Więcej informacji na temat ww. badań i sposobach ich realizacji można przeczytać na stronie internetowej: www.katowice.stat.gov.pl

Data opublikowania: 16:43, 10 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności