Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Boruszowicach.