Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Osoby
zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Budowa przydomowych biologicznych
oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg, proszone są o złożenie stosownej
deklaracji (druk w załączeniu) Deklaracje należy przesłać do tut. Urzędu lub
dostarczyć osobiście do Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Spraw Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg pok. 111, w terminie do 27 luty
2015 r. Deklaracja

Data opublikowania: 12:01, 4 lutego 2015

Kategorie: Aktualności