Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Informujemy, że Starosta Tarnogórski wydał obwieszczenia

– w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na budowę stacji telefonii cyfrowej „53448_Tworóg” w
Tworogu przy ul. Tarnogórskiej, na działce o numerze ewidencyjnym 242/70;

-w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na dokończenie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
52750_Hanusek” w Hanusku przy ul. Słowiańskiej, na działce o numerze ewidencyjnym
600/45. Treść obwieszczeń:

Tworóg

Hanusek

Data opublikowania: 19:08, 2 października 2020

Kategorie: Aktualności