MPZP Nowa Wieś Tworoska

Miniaturka artykułu MPZP Tworóg cmentarz

MPZP Tworóg cmentarz

MPZP_Tworog_cmentarz_geotif.tif MPZP_Tworog_cmentarz_legenda.jpg

Miniaturka artykułu MPZP Górna 2022

MPZP Górna 2022

MPZP_Tworog_Gorna_geotif.tif MPZP_Tworog_Gorna_legenda.jpg

Miniaturka artykułu MPZP – Mikołeska 2022

MPZP – Mikołeska 2022

Plan zagospodarowania przestrzennego MPZP_Mikoleska_2022_geo.tif MPZP_Mikoleska_2022_legenda.jpg Tekst Uchwały

Miniaturka artykułu MPZP – Wojska 2022

MPZP – Wojska 2022

Plan zagospodarowania przestrzennego MPZP_Wojska_geo2022 MPZP_Wojska_legenda2022 Tekst Uchwały

Miniaturka artykułu MPZP Nowa Wieś Tworoska, Tworóg ul. Polna – Uchwała XXI/313/2000

MPZP Nowa Wieś Tworoska, Tworóg ul. Polna – Uchwała XXI/313/2000

Plan miejscowy obejmuje sołectwo Nowa Wieś Tworoska oraz fragment sołectwa Tworóg – rejon ul. Polnej oraz ul. Wierzbowej. Plan zagospodarowania przestrzennego – Nowa Wieś Tworoska Plan zagospodarowania przestrzennego – Tworóg, ul. Polna UWAGA! Dla Nowej Wsi Tworoskiej obowiązuje nowy MPZP zatwierdzony Uchwałą Nr XLV/376/2018 z dnia 24.07.2018 r.