MPZP Tworóg, Brynek – Uchwała Nr XXXVII/318/2017 z 05.12.2017r.