„Ciepłe Mieszkanie” – nowy program dla mieszkańców gminy Tworóg

Urząd Gminy Tworóg informuje, iż ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Więcej informacji…

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów
cieplarnianych poprzez wymianę żródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Tworóg.

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa
własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego,
znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w tym:

Część 1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych
do podstawowego poziomu dofinansowania, w którym intensywność
dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi do 30% faktycznie
poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez
beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal
mieszkalny,
Część 2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych
do podwyższonego poziomu dofinansowania, w którym intensywność
dofinansowania i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 60% faktycznie
poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez
beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal
mieszkalny,
Część 3) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego
poziomu dofinansowania, w którym intensywność dofinansowania
i maksymalna kwota dotacji wynosi: do 90% faktycznie poniesionych
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta
końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny

Na co?

Przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego: demontaż wszystkich nieefektywnych żródeł
ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda,
pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania
elektrycznego,
podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego
żródła ciepła w budynku.

Wójt Gminy Tworóg przyjmuje oświadczenia od chętnych
właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach
wielorodzinnych na terenie gminy Tworóg, w celu oszacowania liczby
osób zainteresowanych udziałem w Programie do dnia 28.10.2022r.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe
Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Tworóg
dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oświadczenia należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Tworóg I piętro.

Deklaracja uczestnictwa

Dodatkowe informacje

Program priorytetowy Cieple Mieszkanie

Wykaz kosztów kwalifikowanych

Data opublikowania: 08:13, 7 października 2022

Kategorie: Aktualności