Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty.

Data opublikowania: 19:32, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia