Dodatkowa informacja dot. Ptasiej Grypy

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Ślaskiego z dnia 2 marca 2020r w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów gliwickiego i tarnogórskiego. Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie powiatu gliwickiego i tarnogórskiego wystąpiło kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym ponownie został wyznaczony obszar zapowietrzony obejmujący teren wystąpienia choroby. Na obszarze tym leżą następujące miejscowości: Świniowice i Wojska.

Data opublikowania: 23:28, 6 marca 2020

Kategorie: Aktualności