Dofinansowanie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg na lata 2023-2030

Gmina Tworóg przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizowała zadanie pn. „Dofinansowanie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg na lata 2023-2030”, którego całkowity koszt wynosił 10 701,00 złotych, w tym 8.560,80 zł to środki WFOŚiGW w Katowicach.

Data opublikowania: 10:30, 11 kwietnia 2023

Kategorie: Inwestycje