Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej

Projekt
pn: „Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacji ekologicznej dzieci
Szkoły Podstawowej w Tworogu, Boruszowicach oraz Wojsce w trakcie wyjazdu
śródrocznego na tzw. Zieloną Szkołę” o wartości 60.782,00 zł został
zrealizowany przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 12.570,00

Data opublikowania: 12:08, 22 lipca 2014

Kategorie: Ogłoszenia