Działki na sprzedaż

Działki rolne na sprzedaż Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 24 marca 2014 roku od godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 zostaną przeprowadzone drugie ograniczone przetargi ustne na zbycie działek: –

dz. nr 826/102 i 827/102 k.m. 1 Wojska III położone w miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej

– dz. nr 824/102 k.m. 1 Wojska III położone w miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej

– dz. nr 179/19 k.m. 4 położona w miejscowości Wojska w pobliżu ulicy Kolonia Ameryka

– dz. nr 402/105 k.m.2 Boruszowice położona w Boruszowicach przy ul Obrońców Pokoju

W przetargu mogą brać udział osoby figurujące w ewidencji podatkowej podatku rolnego Gminy Tworóg.

Dokumenty do pobrania.

Data opublikowania: 07:55, 12 lutego 2014

Kategorie: Nieruchomości