Działki rolne na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że w dniu 9 stycznia 2014 roku od godz.
12.00 w Sali Posiedzeń
Rady Gminy Tworóg w budynku przy ul. Zamkowej 16 zostaną przeprowadzone pierwsze ograniczone
przetargi ustne na zbycie działek:

– dz. nr
826/102 i 827/102 k.m. 1 Wojska III położone w miejscowości Wojska w pobliżu ul.
Poznańskiej

– dz. nr
824/102 k.m. 1 Wojska III położone w
miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej

– dz. nr
179/19 k.m. 4 położona w miejscowości Wojska w pobliżu ulicy Kolonia Ameryka

– dz. nr
402/105 k.m.2 Boruszowice położona w Boruszowicach przy ul Obrońców Pokoju

W przetargu mogą brać udział osoby
figurujące w ewidencji podatkowej podatku rolnego Gminy
Tworóg

Pełna treść ogłoszenia i oświadczenie do pobrania

Data opublikowania: 18:05, 3 grudnia 2013

Kategorie: Nieruchomości