Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za nieustanną pracę edukacyjną i wychowawczą. W pracy zawodowej życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w pełnieniu swojej misji. Zaś w życiu osobistym zdrowia, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności. By Państwa trud wkładany w edukację i wychowanie był żródłem Waszej osobistej satysfakcji, a praca przyczyniała się do budowania autorytetu wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Data opublikowania: 08:20, 12 października 2021

Kategorie: Aktualności