Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia m.in.:

 • kontakt z urzędem w dowolnym czasie bez konieczności wychodzenia z domu,
 • przyjmowanie wniosków od Interesantów,
 • wygenerowanie oraz dostarczenie Interesantowi urzędowego poświadczenia odbioru,
 • dostarczanie odpowiedzi do Interesantów,
 • przeglądanie statusów spraw

Aby można było złożyć wniosek do urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej konieczne jest:

 1. posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 2. lub posiadanie tzw. profilu zaufanego na platfornie e-puap,
 3. założenie własnego konta na platformie e-puap.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  – DOC, RTF
  – XLS
  – CSV
  – TXT
  – GIF, TIF, BMP, JPG
  – PDF
  – ZIP

Ponadto informujemy, że podane na stronie www urzędu oraz Biuletynie Informacji Publicznej kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.

Adres skrytki ePUAP: /pubov7526z/skrytka