Ewidencja zbiorników bezodpływowych

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Tworóg posiadający zbiorniki bezodpływowe (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobligowani są wypełnić druk zgłoszenia i dostarczyć do Urzędu Gminy w Tworogu w terminie do 31.07.2019 r.

Zgodnie z art. 3
ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2018r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z
powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tworóg o
wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub
przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do 31.07.2019 r.

Druki zgłoszenia
dostępne są w Urzędzie Gminy Tworóg ul. Zamkowa 16 pok. 111, u Sołtysów oraz na
stronie internetowej: DRUK ZGŁOSZENIA

Wypełnione druki
prosimy składać w Urzędzie Gminy w Tworogu lub pocztą elektroniczną na adres gospodarka@ug.tworog.pl.

Wprzypadku
niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Tworóg będzie zobowiązany
doprzeprowadzenia kontroli posesji wcelu ustalenia posiadanego
zbiornika nanieczystości płynne.

Jednocześnie
informujemy, żepracownicy Urzędu Gminy Tworóg będą kontrolować umowy
orazrachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie
zart. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2018r. poz. 1454) właściciele nieruchomości, którzypozbywają się zterenu
nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani doudokumentowania
wformie umowy korzystania zusług wykonywanych
przezprzedsiębiorcę posiadającego zezwolenie naprowadzenie
działalności wzakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
itransportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów
uiszczania opłat zate usługi.

Prosimy
mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania
aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Informujemy, iż
osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na
terenie gminy są następujące podmioty:

¡ Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. Tworóg ul.
Zamkowa 16;

¡ Grupa Elhand Sp. z o.o. Tarnowskie Góry ul. Zagórska
159;

¡ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Tarnowskie Góry ul. Opolska 51;

¡ Kamra – Trans Wiktor i Rafał Kamińscy Sp. j
Zbrosławice, ul. Fabryczna 9A;

¡ Remondis Gliwice Sp. z o.o. Gliwice, ul. Kaszubska 2;

¡ WC Serwis Śląsk Sp. z o.o. Zabrze, ul. Pod Borem 10;

¡ Trans Busch Rafała Pustelnik Nowa Wieś Tworoska, ul. Wiejska
32;

¡ PPUH Agnieszka Blochel Świerklaniec, ul. Polna 72A;

¡ Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Tarnowskie Góry,
ul. Nakielska 1-3.

Wójt Gminy Tworóg

– Eugeniusz Gwóżdż-

Data opublikowania: 09:54, 26 maja 2019

Kategorie: Aktualności