Pismo do Starostwa w Sprawie uchylenia decyzji-śmieci.