Formularz zgłoszenia opinii

Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia programu współpracy Gminy Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Do pobrania

Data opublikowania: 06:56, 19 września 2011

Kategorie: Ogłoszenia