Gazociąg – ankieta

W związku z określeniem możliwości gazyfikacji Sołectw Boruszowice i Hanusek oraz Nowa Wieś Tworoska informujemy o możliwości składania ankiet w terminie do dnia 29.12.2017 r., które mają wykazać liczbę zainteresowanych osób do podłącza instalacji gazowej.

W przypadku braku zainteresowania mieszkańców w/w sołectw rozbudową sieci gazowej inwestycja nie spełni wymaganego progu rentowności a w rezultacie nie będzie zrealizowana. Ankieta

Ankiety można składać u Sołtysów, w Urzędzie Gminy Tworóg pok. 111 lub wysłać na adres e-mail gospodarka@ug.tworog.pl

Data opublikowania: 16:38, 15 listopada 2017

Kategorie: Aktualności